Instalacje zbiorcze – CATV

Zbiorcza instalacja Tv-Sat jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów, w których planujemy podłączenie kilku odbiorników, które mają pełen dostęp do wszystkich sygnałów.

Satelitarna instalacja zbiorcza jest najlepszym rozwiązaniem dla małych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych.

Rozwiązanie techniczne tego zagadnienia polega na zamontowaniu jednej odpowiednio dużej anteny satelitarnej oraz naziemnej DVB-T podłączonych razem do multiswitchy, bądź urządzeń rozdzielających sygnał i doprowadzenie go do każdego punktu odbiorczego (gniazda antenowego), w którym mamy niezależny od innych pokoi dostęp do kanałów satelitarnych i naziemnych.

instalacja zbiorcza sat+ DVB T

Jeśli planujecie Państwo wykonanie instalacji wielopunktowej, w której za pomocą jednego przewodu do każdego gniazda abonenckiego można doprowadzić sygnały TV-Sat i DVB-T idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie konwertera Quatro i odpowiedniego multiswitcha:

instalacja Astra/Hotbird Zez Inverto Ultra black

Dwa konwertery Inverto Black Ultra Quatro do odbioru Hotbirda 13 E i Astry 19.2 E

Dzięki temu urządzeniu można również wykonać instalację, w której z jednego gniazda możliwe będzie oglądanie kanałów z dwóch satelitów (HB i Astra) – stosujemy wówczas dwa konwertery quatro odsunięte od siebie w układzie zez. W tym rozwiązaniu każdy telewidz niezależnie ogląda to co chce, użytkownicy są zupełnie niezależni. Można również korzystać z usługi multiroom lub kard splitera tylko w przypadku NC+ (dzielić uprawnienia z jednej karty abonenckiej na inne dekodery, do 6 szt.).

profesjonalna instalacja multiswitch

Multiswitch Vision ze wzmacniaczem antenowym

Tu jeszcze jedna informacja: multiroom w NC+ działa poprawnie, gdy obydwa odbiorniki zostaną połączone przewodami LAN (skrętka komputerowa Ethernet), jeśli bez routera, kabel musi być typu cross, z routerem lub switchem 1:1. Jeśli zagadnienie jest niezrozumiałe dla Państwa, zapraszamy do kontaktu z nami.